Formulář pro odstoupení od smlouvy(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).Adresát
(zde vyplňte za e-shop jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a e-mailovou adresu podnikatele)

Internetový obchod: www.design-domov.cz

Společnost: Daniel Pecka

Se sídlem: Džbánov 95

IČ/DIČ: 88738451

E-mailová adresa: info@design-domov.cz

Telefonní číslo: 601 581 464

 

(Následující požadované údaje doplní Váš zákazník)

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

.............................................................................................................................................................

 • Datum objednání: datum obdržení:

 • Číslo objednávky:

 • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem:
  …................................................................................................................................................................

 • a budou navráceny zpět způsobem:

  ................................................................................................................................................................

 • Jméno a příjmení spotřebitele:

 • Adresa spotřebitele:

 • Email:

 • Telefon:

 

 

V …............................., Dne …............................(podpis)


______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele